Fasadtvätt i Göteborg – öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader

Att ta hand om sitt hus med en fasadtvätt i Göteborg bör vara lika självklart som att städa och hålla rent inomhus eller tänk om du aldrig skulle tvätta din bil, hur skulle den se ut efter 15 år? Luftföroreningar tillsammans med alg och mossangrepp gör att fasaden slits mycket fortare. Smutsiga tegel, betong och träfasader behåller fukten längre än rena fasader och kan medföra sprickbildningar, frostsprängningar och missfärgningar som följd. Efter en utförd fasadtvätt rekommenderar vi alltid att ytan impregneras.

Impregneringar förhindrar att vatten kan tränga in i porerna och gör ytan vattenavvisande, motverkar frostsprängningar och förstärker materialet. Det bildas ett osynligt skikt som skyddar mot mossa och annan påväxt i många år framöver.

Sedan 2006 arbetar vi med takbehandling, takrengöring, taktvätt, fasadtvätt, takvård, behandling av marksten och takomläggning för privatpersoner, kommuner och bostadsrättsföreningar i Lilla Edet, Trollhättan, Göteborg, Uddevalla, Ale, Stenungsund, Tjörn, Orust, Vänersborg, Halmstad och övriga delar av Sverige.

Kostnadsfri besiktning

  • Vi kontrollerar underlag och ytans skick.
  • Vi mäter fasadytan i kvm.
  • Vi gör en offert för fasadtvätt som skickas via email eller post.
  • Ska rotavdrag användas så är det uträknat och specificerat på offerten.
  • Efter ert godkännande av offerten blir ni kontaktad för en preliminär tid då arbetet kan påbörjas.

Fasadtvätt i Göteborg går till på följande sätt:

  • Täckning av ev utsatta ytor som blommor, buskar mm.
  • Vi gör grundligt rent fasaden och tar bort alger och andra beläggningar.
  • Fasadtvätt utförs oftast med hetvatten och högtryckstvätt.
  • Städning och återställning av trädgård mm.
  • Även andra former av rengöring kan utföras såsom tvättning av sten, markplattor, murar mm.

Säkerhet för fasadtvätt

En fasadtvätt i Göteborg ska utföras av kompetent och välutbildad personal. En fasadtvätt ställer stora krav på personalen. Höga höjder och vindförhållanden är en del av vardagen. Säkerheten är mycket viktigt vid fasadtvätt. Ibland behövs det en kontrollant på gatan nedanför, speciellt vid tvättning i stadsmiljö och flerbostadshus.

Vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler för arbeten på höga höjder. Innan vi startar arbetet gör vi en säkerhetsgenomgång för varje objekt. Ibland krävs det att man använder skylift eller ställning.

Vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler för arbeten på höga höjder. Innan vi startar arbetet gör vi en säkerhetsgenomgång för varje objekt. Ibland krävs det att man använder skylift eller ställning.

Låt oss ringa dig för kostnadsfri besiktning

Ch Takmetoder AB
Smedjegatan 3 C
463 31 Lilla Edet

Orgnr: 5569523474