takbeh

Takbehandling

Takbehandling med ClimateCooler

Den nya värmereflekterande takbeläggningen!

Takbehandling är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader

Takbehandling med ClimateCooler är inte bara ett vapen mot den globala uppvärmningen. ClimateCooler garanterar också längre livslängd för taket samt bättre energihushållning. Detta reducerar dina kostnader för att kyla byggnaden samt även bättre inomhusklimat vid lägre temperaturer.

Sedan 2006 arbetar vi med takbehandling, takrengöring, taktvätt, behandling av marksten, takvård, och takomläggning för privatpersoner, kommuner och bostadsrättsföreningar i Lilla Edet, Trollhättan, Göteborg, Uddevalla, Ale, Stenungsund, Tjörn, Orust, Halmstad och övriga delar av Sverige.

Beställ kostnadsfri besiktning
Ring Christian på 070-448 79 59

profile

Kostnadsfri besiktning

Vi börjar alltid jobbet med en kostnadsfri besiktning av ytan

 • Vi kontrollerar underlaget och takytans skick.
 • Vi mäter upp takytan i kvm.
 • Vi gör en offert som skickas via email eller post.
 • Ska rotavdrag användas så är det uträknat och specificerat på offerten.
 • Efter ert godkännande av offerten blir ni kontaktade för en preliminär tid då arbetet kan påbörjas.

ClimateCoolor Takbehandling går till på följande sätt:

 • Översyn samt eventuella reparationer av taket.
 • Vi kontrollerar taket, om det finns trasiga pannor, sprickor eller andra problem. Vid behov lagar vi dessa fel.
 • Taktvätt: Vi gör grundligt rent takytan från mossa, alger och andra beläggningar.
 • Takbehandling / Målning: Vi påför produkten med sprutmetod eller roller beroende på taktyp.
 • Städning och återställning av trädgård mm.

Takbehandling Säkerhet

Takbehandling ska utföras av kompetent och välutbildad personal! Takbehandling ställer stora krav på personalen. Höga höjder, lutande tak, vindförhållanden och hala underlag är en del av vardagen. Säkerheten är mycket viktigt när man utför en Takbehandling, ibland behövs det en kontrollant på gatan nedanför, speciellt vid Takbehandling i stadsmiljö och fler bostadshus.

Vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler för arbeten på höga höjder. Vi använder alltid sele med säkerhetslina. Innan vi startar arbetet gör vi en säkerhetsgenomgång för varje objekt. Ibland krävs det att man använder skylift eller ställning.

CimateCooler är en klimatfärg. Färgen sänker temperaturen på taket med upp till 30% och verkar isolerande på vintern. Sjukhus, industrier, hotell och andra stora byggnader som har kylanläggningar på taket kan sänka energikostnaden med upp 40%. Detta spar en stor diskussion om kostnaderna för kylning av byggnader.

ClimateCooler bygger på den redan välkända ytbeläggningen ISONIT. ClimateCooler innehåller speciella UV-pigment som reflekterar upp till 70% av solens strålar. ClimateCooler har självrengörande egenskaper tack vare att den är uppbyggd med nanopartiklar. ClimateCoolor har speciella UV-stabila pigment som säkerställer optimal reflektion.

Genom användning av nanosilaner blir den bearbetade ytan mer självrengörande. ClimateCooler har mycket bra vidhäftning och kan användas på dom flesta ytor så som tegel, papp, plåt, betong mm. ClimateCooler är upp till 400% thermo elastisk.

Det finns många fördelar med ClimateCoolor:

 • Förlänger takets livslängd med många år.
 • Reflekterar upp till 70 % av solens UV- och IR-strålar.
 • Minskar ytans temperatur med upp till 40 %.
 • Sänker energikostnadenrna med upp till 40 %.

Låt oss ringa dig för kostnadsfri besiktning